Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Nyereményjáték szabályzat

1. A nyereményjáték szervezője

A Mi Családunk webáruház nyereményjátékainak (a továbbiakban: "Játék") szervezője Dudás Béla egyéni vállalkozó (Cím: 8171 Balatonvilágos, Bercsényi u. 21., Adószám: 56571552-1-34) a továbbiakban a: "Szervező”. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést és a Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a Szervező, mint adatkezelő és lebonyolító (a továbbiakban: "Adatkezelő", „Lebonyolító”) végzi.

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 

2. Kik vehetnek részt a játékban?

2.1 A Játékban részt vehet minden devizabelföldi, magyar lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a 2.2. és 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, továbbá saját Facebook és/vagy Instragam profillal rendelkező természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki a Játék időtartama alatt a 4. pontban írtaknak megfelelően teljesíti az adott posztban meghirdetett feladatot.

· Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban ("Játékszabályzat"), valamint a Facebook / Instragam, által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervezők a Facebook / Instragram oldalukon (továbbiakban „Rajongói oldalak”) megadott profilnevét és profil képét, valamint nyertesség esetén Teljes nevét profil képét, telefonszámát, e-mail címét, lakcímét az adott Játékkal összefüggésben az Adatvédelmi szabályzatban írtak szerinti kezeljék, továbbá

· Játékos a részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervezők a Rajongói oldalon adott adatait a jelen Játékszabályzatban, valamint az Adatvédelmi Szabályzatban írtak szerint felhasználják.

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervezők, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

2.3. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy kizárólag a játékra létrehozott Facebook / Instragam profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook / Instragram profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Továbbá Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a sorsolásból.

3. A Játékban egy játékfelhívó poszt jelenik meg "Bartyik Nóra - Író" hivatalos Facebook oldalán továbbiakban „Facebook oldalán”.

A játék teljes időtartama: 2022.01.14-től 2022.01.23-ig

 

4. A Játék menete

A nyereményjátékban való részvételhez a játékosnak kommentben meg kell írnia, hogy milyen nemű babát vár (amennyiben tudja és ha szeretné elárulni, akkor azt is, hogy mi lesz a neve). Minden komment bekerül a sorsolásba azonban minden játékos csak egy kommenttel játszhat.)

Instragram-on szerevezett játék esetén: A játékosoknak lehetőségük van, hogy megosszák a nyereményjátékot Insta story-ban.

Facebook nyereményjáték esetén: A megosztás és az ismerősök megjelölése nem feltétele a játékban való részvételnek, de megköszönjük, ha ily módon minél több emberhez eljuttatjátok a játék hírét.

A sorsoláson egy sorsoló programmal kerül kiválasztásra egy játékos, aki a nyereményre jogosult lesz.

A nyertes az alábbi nyereményre lesz jogosult:

1 db Első mesém mesekönyv; 1 db mérföldkő babakártya; 1 db Kismama meditációs csomag Foxpost automatába történő kézbesítéssel

(Házhozszállítás igénylése esetén a kiszállítás díja a nyertest terheli, melyről a szervező banki előreutalásos számlát állít ki.)

Sorsolás időpontja: 2022.01.23.

A nyereményjátékban való részvétel a Játékosok számára ingyenes.

A nyeremény készpénzre nem váltható.

 

5. A Lebonyolító a sorsolás után az oldal történetében és önálló posztban 3 napon belül  nyertest hirdet. A nyertes Játékosnak  a kihirdetéstől számított 3 naptári napon belül kell jelentkeznie a szervező oldalára küldött üzenetben. A Nyeremény átvételének körülményeiről történő egyeztetés üzenetben történik. A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából (pl. nem saját Facebook/Instragram profillal játszott) eredő elmaradásokért, károkért. Amennyiben bármelyik Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a Lebonyolítóval 3 napon belül, akkor ezt követően - ellenkező megállapodás hiányában - a Nyertes nyereményre való jogosultsága megszűnik.

Ha a játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével, gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

 

6. A nyereményt terhelő személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli (amennyiben felmerül).

 

7. Ez a promóció nem a Facebook vagy Instagram szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve.

 

8. A Játékosok a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

8.1 nyertesség esetén a Szervező a nyeremény átadása után az átadást fényképekkel, videóval dokumentálhatja, amit később a Szervező saját Facebook Oldalán és weboldalán nyilvánosságra hozhat.

8.2 nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozhatja; és

8.3 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

 

9. A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Szervező Facebook / Instragram oldalán.

 

10. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.

 

 

Balatonvilágos, 2022.01.14.

 

www.amicsaladunk.com

Az oldal tetejére